Onze voorstellen

We hebben een aantal voorstellen bij de uitbreiding van het bedrijventerrein Oostakker-Noord uitgewerkt. De plannen tonen aan dat in elke fase, het economisch en lokaal autoverkeer zonder veel moeite kan gescheiden worden. Het afschermen van het fietsverkeer is al wat moeilijker, zeker indien Gent wil besparen en het oorspronkelijk plan slechts gedeeltelijk wil uitvoeren (bv. zonder de “ring” met fietspad rond het zuiden van het bedrijventerrein).

Elk plan toont een aantal plaatsen om het autoverkeer te knippen om economisch en lokaal verkeer te scheiden, en knelpunten ("conflicten") voor fietsers.

Ook vragen we aandacht voor buffers voor de bewoners tegen bedrijfsvervuiling en -lawaai.

Ga naar de plannen.