Brief aan Deswaene

Brief aan de burgemeester van Lochristi Yves Deswaene

Geachte Heer Burgemeester,
Beste Yves,
 

U heeft vandaag in de pers wellicht gelezen over de miljoenenboete die SO Gent moet ophoesten voor een onteigening in het kader van het nieuwe bedrijventerrein Oostakker. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg van problemen die voor ons liggen.

Daarom werd een nieuw buurtcomité “Het Vliegveld” opgericht, en we vragen uw steun in onze bekommernissen, om die uit te dragen naar de bewindvoerders in Gent.

Wat staat er te gebeuren? In 2015 wordt het nieuwe in- en uitritten complex Schansakker aan de R4 afgewerkt en direct aangesloten via een publieke parallelweg (parallel met de R4) op de Smalle Heerweg. Met als gevolg een nieuwe open toegang tot de R4 vanuit de buurt (zie rode lijn op het plan). Zonder bijkomende maatregelen (die nu nog niet beslist zijn), heeft dit als pervers effect dat de Smalle Heerweg een nieuwe Smalle “Antwerpse”steenweg wordt. Met als funest gevolg meer sluipverkeer, files en hetzelfde leed als op de Antwerpse steenweg zelf. De schoolkinderen uit Lochristi kunnen niet meer veilig naar school fietsen, zeker niet op het Gentse gedeelte waar geen fietspad is, en in de onmiddellijke buurt van Volvo door het groeiend aantal vrachtwagens.

Nochtans staat in het oorspronkelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat het verkeer van het bedrijventerrein en buurt volledig uit elkaar moeten gehouden worden. Bovendien: “De bestaande ontsluiting … naar de N70 kan tijdelijk behouden blijven … zolang [Schansakker en de parallelweg] niet gerealiseerd is” (bijlage 2, p. 47).

Er bestaat een mogelijkheid om de open toegang tot de R4 af te sluiten. Dat is door het autoverkeer te knippen/afsnijden op de Smalle Heerweg richting Gent (brug over R4, K in diamant op het plan) en richting Lochristi, voorlopig (K°) of definitief zoals voorzien (K in diamant).

We proberen tot gesprekken te komen met de stad Gent om deze voorlopige oplossing op te nemen in de planning.
 
Echter, wegens de miljoenenboete die SO Gent moet ophoesten liggen nu allerhande plannen op tafel om te bezuinigen en het oorspronkelijk plan niet helemaal uit te voeren. Schepen Balthazar zei hierover in de pers: “We bekijken nu hoe we kosten kunnen besparen op de inrichting van de terreinen.” Het verkeer van het bedrijventerrein zou misschien niet fysiek gescheiden worden van het lokaal buurtverkeer. Gevolgen:

·         De open toegang tot de R4 (zie hierboven) wordt definitief!

·         Fietsers en auto’s worden doorheen het groeiende bedrijventerrein van de Smalle Heerweg gejaagd, zelfs bij stijgend vrachtwagen- en autoverkeer, een dodelijke combinatie.

Gevolgen: Bovenop de toegang tot de R4 met alle aanzuig- en sluipeffecten van dien, wordt alle lokale verkeer – ook fietsers – door het bedrijventerrein gejaagd.

Het buurcomité wil dat de (voorlopige of definitieve) knip op de Smalle Heerweg er zeker komt in 2015, en nadien het plan volledig wordt uitgevoerd.

We vragen u hierover om een persoonlijk onderhoud met vertegenwoordigers van het buurtcomité.


Met vriendelijke groet,

Frank Van Overwalle

 

De groenzone vliegveld is een oord van groen en rust, ook voor wie errond woont en fietst

Het vliegend sluipverkeer in de buurt moet stoppen

Geen kunst en vliegwerk in de uitvoering van het bedrijvenplan

De buurtbewoners zijn geen vervelende vliegen, ze staan op hun toegekende rechten