Antwoord stad Gent

Beste mensen van buurtcomité “Het Vliegveld”,

 

Ik heb jullie uitgebreide brief goed gelezen en kon dit reeds kort bespreken met de burgemeester en collega Watteeuw.

Zoals jullie vragen, zullen wij binnenkort een gesprek organiseren om uw opmerkingen en voorstellen nader te bespreken.

Ik zal u hiertoe samen met collega Watteeuw uitnodigen voor een gesprek en bezorg inmiddels uw vragen en opmerkingen reeds aan de directie van ons stadsontwikkelingsbedrijf Sogent en aan de directie van het Mobiliteitsbedrijf.

 

Met vriendelijke groeten

Tom Balthazar

Schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen